Activiteiten en resultaten

Diepteonderzoek

Over de situatie met betrekking tot vroegtijdig schoolverlaten, over best practices in collaboratief leren en over (sub-)nationale structuren voor het beoordelen van competenties van leraars.

Onderwijsfora werden gepromoot

Experten en professionals op verschillende onderwijsniveaus werden aangesproken om hen te informeren over de actuele strategieën en het beleid rond vroegtijdig schoolverlaten en laagpresteerders, collaboratieve onderwijspraktijken en de doelstellingen van CARMA.

Train-de-trainer activiteiten warden uitgevoerd

Vanuit elk participerend land werden maximum vier leerkrachten betrokken in een Europese workshop. Het doel hiervan was om kennis en vaardigheden in collaboratieve praktijken te ontwikkelen en de ontwikkelde CARMA benadering in de praktijk uit te testen.

Niet-formele leertechnieken en RMA werden aangepast en ontwikkeld

Niet-formele leerpraktijken en collaboratieve methodes werden toegepast in de schoolomgeving en in klaspraktijken door leerkrachten en leerlingen die de bredere schoolgemeenschap betrokken in het feedback proces.

Een competentie-assessment model voor leraren werd ontworpen en geproduceerd

Dit werd gebaseerd op een set van prestatie-indicatoren om de professionele competenties van leraren te meten om succesvolle collaboratieve leeromgevingen te begrijpen, te organiseren en in te richten.

Resultaten

Toolkit voor leraren
Het voorzien van een stap-voor-stapgids en tools rond hoe de collaboratieve leertechnieken te implementeren bij de leerlingen om hun motivatie en participatie te verhogen
Assessmentmodel
Het opstellen van gemeenschappelijke normen in competenties van leraars om collaboratief leren en assessment in de klaspraktijk aan te leveren, zal worden ontwikkeld
Inclusieve strategie
Gericht op de Europese en nationale onderwijsauthoriteiten, met aanbevelingen hoe niet-formele leermethoden binnen de onderwijsprogramma’s geïntegreerd kunnen worden en hoe collaboratieve samenwerkingsverbanden gevormd kunnen worden binnen gehele schoolgemeenschap