Over het project

Onderwijs en training zijn hoofdpeilers voor de ontwikkeling van samenlevingen. In dit kader bereikten de Europese Commissie en de EU-landen een akkoord rond het Strategic Framework for Education & Training, wat een set van benchmarks voor onderwijs inhoudt, te realizeren tegen 2020, namelijk: het aantal vroegtijdige schoolverlaters tussen 18-24 moet lager dan 10% worden en minder dan 15% 15-jarigen zou laagopgeleid mogen zijn in lezen, wiskunde en wetenschappen. Trouwens, het Rethinking Education initiatief stelt vast dat de kwaliteit van onderwijzen en leren een de prestaties van een leerling sterk beïnvloedt.

Komt daarbij dat in een alsmaar meer multi-culturele omgeving in Europa als gevolg van de verhoogde migratie en mobiliteit naar de EU, leraars nood hebben aan een nieuwe aanpak en aan tools om tegemoet te komen aan de uitdaging om zowel in een inclusief als ook doeltreffend onderwijs te voorzien, zonder aan de globale kwaliteit te raken of de verwezelijking van gevestigde praktijken die er al zijn, te ondermijnen.

Als antwoord op deze uitdagingen, stimuleerde het CARMA-project de introductie van niet-formele onderwijspraktijken en collaboratieve methoden in scholen. Dit werd gerealiseerd door het opstarten van een inclusieve benadering die interactie, creativiteit en wederzijds leren tussen leerkrachten en leerlingen bevorderde. De Reciprocal Maieutic Approach (RMA) van Danilo Dolci werd geïntroduceerd als een inclusieve en innovatieve assessment tool dat ten eerste leerkrachten toelaat het leerproces van leerlingen te monitoren en op basis hiervan snel te reageren en ten tweede ouders en de bredere schoolgemeenschap informeert over de voortdurend wisselende behoeften van de leerling.

Het project bestond uit vier verschillende fases:

Fase 1
Voorbereiding

Via een onderzoek werden de noden van de doelgroepen geïdentificeerd en werd nagegaan in welke mate de verwachte resultaten relevant waren om de belangrijkste uitdagingen aan te pakken en bij te dragen aan beleidsvoering.

Fase 2
Implementatie

Ontwikkeling van de hulpbronnen en assessment tools en pilootimplementatie van de benadering met de doelgroepen in een schoolomgeving.

Fase 3
Evaluatie

Er werd data verzameld over het effect van de CARMA benadering op vroegtijdige schoolverlaters en laagpresteerders. De impact op de doelgroepen werd geëvalueerd zodat evidence-based resultaten konden overgemaakt worden aan beleidsmakers.

Fase 4
Disseminatie en exploitatie

De bevindingen en resultaten werden gedeeld en de Geïntegreerde finale resultaten werden gecommuniceerd naar onderwijsbeleidsactoren en belangrijke actoren over de verschillende niveaus van onderwijsaanbieders.