Doelstellingen & Doelgroep

Doelstellingen

Het algemene doel van het CARMA project was het ontwikkelen, testen en introduceren van niet-formele leertechnieken als collaboratieve leerstrategieën in scholen om de schoolcultuur te innoveren en de klaspraktijken te transformeren.

VERHOGEN VAN MOTVATIE LEERLINGEN

Het verhogen van de motivatie en participatie van leerlingen door een alternatieve onderwijsaanpak en alternatieve leermethoden, gebruikmakend van een niet-formele onderwijsaanpak en Reciprocal Maieutic Approach (RMA)

RMA ASSESSMENT TOOL

Het integreren van RMA als een assessmenttool binnen de schoolcurricula om hen te ondersteunen collaboratieve leergemeenschappen te worden.

COMPETENTIES & GOOD PRACTICES VOOR LERAARS

Het vergroten en verbeteren van de competenties van leraars door inclusieve en participatiepraktijken toe te passen en collaboratieve relaties binnen en buiten het klaslokaal te ontwikkelen

VERHOGEN VAN BASISVAARDIGHEDEN

Het voorzien van input en beleidsaanbevelingen voor interventiestrategieën om vroegtijdig schoolverlaten te verminderen en basisvaardigheden te verhogen

Doelgroepen

LERAARS

5de en 6de leerjaar lager onderwijs en secundair onderwijs in het algemeen en leraars taal, wiskunde en wetenschappen specifiek

LEERLINGEN

Leeftijd 11 tot 16 in het algemeen, en specifiek leerlingen die geïdentificeerd worden als minder bevoorrecht, laagopgeleid, of een risico vormen voor vroegtijdig schoolverlaten

Bovendien bereikte het CARMA project de volgende indirecte doelgroepen: onderwijzend personeel en andere professionals binnen de onderwijscontext, een gemeenschap van belanghebbenden in het beleidsvormingsproces, i.e., ouders, zorgverleners in onderwijs, maatschappelijke organisaties en beleidsmakers in het onderwijs.