Welkom bij het CARMA-Project
Niet-formeel leren voor motivatie van leerlingen

CARMA -RMA en andere niet-formele leermethodes voor het stimuleren van de motivatie van leerlingen startte als project in januari 2016 en liep gedurende 34 maanden. Het werd gefinancierd via het ERASMUS+ programma en werd gecoördineerd door CESIE.

De partners binnen het CARMA-project droegen bij aan de doelstellingen om tegen 2020 1)het aandeel voortijdige schoolverlaters te verminderen tot minder dan 10% en 2) het aandeel 15-jarige laagpresteerders voor lezen, wiskunde en natuurwetenschappen te verminderen tot minder dan 15%. Ze deden dit door het gebruik van niet-formele benaderingen van onderwijs en van de ‘Reciprocal Maieutic Approach’ te promoten.

Er werden projectactiviteiten geïmplementeerd in zeven verschillende Europese landen: België, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Turkije.

DOELSTELLINGEN & DOELGROEP

Wij willen schoolculturen vernieuwen via een collaboratieve leerstrategie.

Meer informatie

NIEUWS & EVENTS

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwsfeiten en events van het project

OVER HET PROJECT

Het CARMA-project wil de introductie van niet-formele onderwijspraktijken en collaboratieve methoden in scholen aanmoedigen

Meer informatie

ACTIVITEITEN & RESULTATEN

Verken de activiteiten die in de projectplanning zitten en de resultaten die we verwachten te bereiken.

Ontdek het nu

Download CARMA-projectmaterialen en resultaten

Subscribe to the CARMA newsletter  

Sign up to receive our e-newsletter to keep up-to-date with
our publications, news and events

Email