Proje Hakkında

Eğitim ve öğretim toplumun gelişiminde önemli bir yer tutan temel faktörlerdir. Bu çerçevede Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği ülkeleri 2020’ye kadar hedeflenen kriterleri içeren Eğitim ve Öğretim Stratejik Çerçevesini kabul etmişlerdir. Bu kriterler: 18-24 yaş arası gençlerin erken okul terk oranının %10’un altında olması ve 15 yaş grubunun okuma, matematik ve bilim alanlarındaki düşük başarı oranının %15’in altında olmasına yöneliktir.

Aynı zamanda eğitimi yeniden düşünmek girişimi öğrencilerin performansında, öğrenme ve öğretme kalitesinin temel etken olduğunu tanımlamaktadır.

Avrupa’daki göç oranın fazlalığından ve AB içerisindeki bireysel hareketliliklerden kaynaklanan çok kültürlü çevre, öğretmenlerin herhangi bir uygulama ve yenilikten taviz vermeden kapsayıcı ve etkili eğitim sistemi için yeni hedef ve ekipmanlara ihtiyaç duymalarına sebep olmuştur.

Bu zorluklara yönelik olarak, CARMA projesi öğrenciler ve öğretmenler arasında interaktif, karşılıklı etkileşimsel öğrenmeyi teşvik eden kapsayıcı yaklaşım ile non formal öğrenme uygulamalarının ve işbirlikli yöntemlerin okullarda tanıtılmasını güçlendirecektir. Danilo Dolci’nin Etkileşimsel Mayotik Yaklaşımı öğretmenlere, öğrencilerin öğrenim sürecini kontrol edebilecek ve geri bildirim yapabilecekleri kapsayıcı ve yenilikçi bir değerlendirme aracı olarak tanıtılacaktır Aynı zamanda öğretmenler bu süreci ailelerle paylaşırken okul birliğini de bu süreçle ilgili bildirimler yapabileceklerdir.

Proje 4 aşamadan oluşmaktadır

1. Aşama
Hazırlık

Beklenen sonuçlar ve oluşumuna yönelik hedef grupların ihtiyaçlarını tanımlama için Araştırma Çalışması.

3.Aşama
Değerlendirme

CARMA projesinin erken yaşta okuldan ayrılan öğrenciler ve düşük performansa sahip olan öğrencilerin üzerindeki etkisine dair veri toplamak. Hedef gruplarının üzerindeki etkisini değerlendirmek ve politika yapıcıları için bulgulara dayalı sonuçlar elde etmek.

2. Aşama
Uygulama

Kaynak ve değerlendirme ekipmanların geliştirilmesi ve yaklaşımın okul ortamında hedef grubuyla rehberliği

4.Aşama
Yaygınlaştırma ve Değer Arttırımı

Bulguları ve sonuçları paylaşma, okul eğitimi politikaları temel sonuçların paylaşımı ve eğitim koşullarının farklı seviyelerindeki temel aktörler ile paylaşımı