Over het project

Onderwijs en training zijn hoofdpeilers voor de ontwikkeling van samenlevingen. In dit kader bereikten de Europese Commissie en de EU-landen een akkoord rond het Strategic Framework for Education & Training, wat een set van benchmarks voor onderwijs inhoudt, te realizeren tegen 2020, namelijk: het aantal vroegtijdige schoolverlaters tussen 18-24 moet lager dan 10% worden en minder dan 15% 15-jarigen zou laagopgeleid mogen zijn in lezen, wiskunde en wetenschappen. Trouwens, het Rethinking Education initiatief stelt vast dat de kwaliteit van onderwijzen en leren een de prestaties van een leerling sterk beïnvloedt.

Komt daarbij dat in een alsmaar meer multi-culturele omgeving in Europa als gevolg van de verhoogde migratie en mobiliteit naar de EU, leraars nood hebben aan een nieuwe aanpak en aan tools om tegemoet te komen aan de uitdaging om zowel in een inclusief als ook doeltreffend onderwijs te voorzien, zonder aan de globale kwaliteit te raken of de verwezelijking van gevestigde praktijken die er al zijn, te ondermijnen.

Het CARMA-Project wil, naast het beantwoorden aan deze uitdagingenen, de introductie van niet-formele onderwijspraktijken en collaboratieve methoden in scholen aanmoedigen, door het lanceren van een inclusieve aanpak die interactie, creativiteit en wederzijds lerentussen leraars en leerlingen promoot.
Het Reciprocal Maieutic Approach (RMA) Dananilo Dolci zal voorgesteld worden als een inclusieve en vernieuwende assessment tool die leraars in de mogelijkheid zal stellen om niet alleen de vooruitgang van het leerproces van de leerling te monitoren en snel hierop te reageren, maar ook de ouders te informeren en de brede schoolgemeenschap op de hoogte te brengen van de voortdurend wisselende behoeften van de leerling.

Het project bestaat uit vier onderscheiden fases:

Fase 1
Voorbereiding

Onderzoek om de behoeften van de doelgroep en de relevantie van de te verwachten resultaten te identificeren om de belangrijkste uitdagingen en het aanleveren van beleidsinhoud aan te pakken

Fase 3
Evaluatie

Dataverzameling van het effect van de CARMA-benadering op vroegtijdige schoolverlaters en laagopgeleide leerlingen. Evalueren van de impact op doelgroepen en het garanderen van evidence-based resultaten om over te maken aan beleidsmakers.

Fase 2
Implementatie

Ontwikkeling van de bronnen en assessment tools en testen van de aanpak met de doelgroepen in scholen

Fase 4
Disseminatie & Exploitatie

Het delen van bevindingen en resultaten, integreren van finale resultaten voor onderwijsbeleid en sleutelactoren op verschillende niveaus van onderwijs