Doelstellingen & Doelgroep

Doelstellingen

De algemene doelstelling van het CARMA-project is niet-formele leertechnieken te ontwikkelen, uit te testen en te introduceren bij scholen als een collaboratieve leerstrategie om de schoolcultuur te innoveren en de klaspraktijken te veranderen.

VERHOGEN VAN MOTVATIE LEERLINGEN

Het verhogen van de motivatie en participatie van leerlingen door een alternatieve onderwijsaanpak en alternatieve leermethoden, gebruikmakend van een niet-formele onderwijsaanpak en Reciprocal Maieutic Approach (RMA)

RMA ASSESSMENT TOOL

Het integreren van RMA als een assessmenttool binnen de schoolcurricula om hen te ondersteunen collaboratieve leergemeenschappen te worden.

COMPETENTIES & GOOD PRACTICES VOOR LERAARS

Het vergroten en verbeteren van de competenties van leraars door inclusieve en participatiepraktijken toe te passen en collaboratieve relaties binnen en buiten het klaslokaal te ontwikkelen

VERHOGEN VAN BASISVAARDIGHEDEN

Het voorzien van input en beleidsaanbevelingen voor interventiestrategieën om vroegtijdig schoolverlaten te verminderen en basisvaardigheden te verhogen

Doelgroepen

LERAARS

5de en 6de leerjaar lager onderwijs en secundair onderwijs in het algemeen en leraars taal, wiskunde en wetenschappen specifiek

LEERLINGEN

Leeftijd 11 tot 16 in het algemeen, en specifiek leerlingen die geïdentificeerd worden als minder bevoorrecht, laagopgeleid, of een risico vormen voor vroegtijdig schoolverlaten

Daarnaast richt het CARMA-project zich tot de volgende doelgroepen: ander onderwijzend personeel en professionals binnen de onderwijscontext, stakeholders binnen beleidsbesluitvorming in onderwijs, i.e. ouders, zorgverleners in onderwijs, maatschappelijke organisaties en beleidsmakers in onderwijs.