Aktiviteler ve Sonuçları

Öğretmen yeterliliği değerlendirme modeli tasarımı ve oluşturulması

Performans göstergesine göre öğretmenlerin işbirlikli öğrenme metodunu anlama, organize etme ve verimli bilgiler aktarma becerilerini ölçme

Nonformal öğrenme teknikleri ve Etkileşimsel Mayotik Yaklaşım

Tekniklerinin okul ortamı için değerlendirme aracı olarak hedef gruba yönelik en iyi uygulamaların seçilmesi yolu ile adaptasyonu ve gelişimi

Derinlemesine Araştırma

Erken okul terki, işbirlikli öğrenmede iyi örnekler, öğretmenlerin yeterliliklerinin değerlendirilmesine dair ulusal uygulamalar hakkında araştırma yapılacaktır.

Eğitim Forumlarının Tanıtımı

Farklı eğitim seviyelerinden uzmanları ve profesyonellere, erken okul terki ve düşük akademik başarı, işbirlikli öğrenme uygulamaları ve CARMA hedefleri kapsamındaki stratejiler ve politikaların güncel durumu hakkında bilgilendirme yapmak üzere hitap etmektedir.

Öğretmeni-Eğit Aktiviteleri

Her ortak ülkeden en fazla 3 öğretmen geliştirilen Carma yaklaşımının uygulamalı test edileceği Avrupa workshoplarına katılacaktır

Sonuçlar

Öğretmenler için öğrenme kiti
İçerisinde öğretmenlerin öğrencileri ile birlikte uygulayabilecekleri ve öğrencilerinin motivasyon ve katılımını arttırabilecekleri işbirlikli öğrenme aktivitelerinin adım adım uygulama kılavuzunu ve araçlarını barındıran kit oluşturulacaktır.
Değerlendirme Modeli
Sınıf uygulamalarında işbirlikli öğrenme ve değerlendirmelerin uygulanmasında genel standartların tanımlanması sağlanacaktır.
Online Ağ
Non formal yöntemler hakkında bilgi paylaşımı ve bilgi geliştirmeye olanak sağlayan ve öğretmenlerin profesyonel gelişiminin devamına katkı sağlayan bir alan olacaktır.
Kapsayıcı Strateji
Avrupa ve ulusal eğitim otoritelerine hitaben, nonformal öğrenme yöntemlerinin eğitim programlarına nasıl entegre edilebileceğine ve bütüncül okul yaklaşımı içerisinde işbirlikli ilişkilerin nasıl şekillendirilebileceğine dair öneriler içeren kapsayıcı bir strateji olacaktır.